Tin mới đăng

TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Tinh thần Đoàn kề là nền tảng tạo nên sự phát triển không ngừng của công ty
  • Chất lượng sản phảm là sự sống còn của doanh nghiệp
  • Liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, dịch vụ khách hàng
  • kiểm soát rủi ro trong mỗi khâu sản xuất để đảm bảo ổn định trong mỗi sản phẩm

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

  • Cung cấp sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp trong khắp cả nước
  • Đưa ra thị trường những mẫu mã đẹp, tạo sức hút tới người mua hàng.